1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων καλεί όλους όσοι ασχολούνται με τα υδάτινα οικοσυστηματα να συμμετάσχουν σε αυτό, με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες (Α) Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία, (Β) Εσωτερικά και μεταβατικά ύδατα και (Γ) Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση αλιευτικών προϊόντων.

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση psid2013@gmail.com, μέχρι τέλος Μαρτίου 2016.

Πληροφορίες για το 16ο Συνέδριο θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.psid.gr και στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου στο Facebook. Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε και στην Οργανωτική Επιτροπή (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Αργύρης Καλλιανιώτης, Διευθυντής Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛ.Γ.Ο., Τηλ: 25940-23637, Fax: 23940-22222, E-mail: fri@inale.gr).

Leave A Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

back to top