Ανακοινώσεις

1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης (31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019), καλεί όλους όσοι ασχολούνται με τα Υδάτινα οικοσυστήματα να συμμετάσχουν σε αυτό, με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό καλούνται να υποβάλλουν τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentouri@uoc.gr, μέχρι την 31η Μαΐου 2019.

Read Article →
back to top