Ανακοινώσεις

3ο Ενημερωτικό Δελτίο
Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών για το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων εκπνέει την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016. Σας ανακοινώνουμε ότι, για πρώτη φορά, θα διοργανωθεί ειδική συνεδρία στην οποία θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και σχετίζονται με τη θεματολογία του συνεδρίου. Οι...
Read Article →
2ο Ενημερωτικό Δελτίο
Σας υπενθυμίζουμε ότι το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2016 στην Καβάλα. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου, καλούνται να υποβάλλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση psid2013@gmail.com, μέχρι τέλος Μαρτίου 2016. Μαζί με τις εργασίες, κάθε συγγραφέας θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένη τη...
Read Article →
1ο Ενημερωτικό Δελτίο
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων καλεί όλους όσοι ασχολούνται με τα υδάτινα οικοσυστηματα να συμμετάσχουν σε αυτό, με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες (Α) Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία, (Β) Εσωτερικά και μεταβατικά ύδατα και (Γ) Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση αλιευτικών προϊόντων. Οι εργασίες πρέπει να...
Read Article →
Ανακοίνωση συλλόγου για 16ο συνέδριο
Θέμα: Ανακοίνωση διεξαγωγής 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες, Μια από τις πιο επιτυχείς και μακροχρόνιες δράσεις μας είναι η διοργάνωση των επιστημονικών Συνεδρίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (Π.Σ.Ι.Δ.). Με τις προσπάθειες των μελών μας, των φίλων και συναδέλφων στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, πετύχαμε την ευρεία αποδοχή του Συνεδρίου γεφυρώνοντας...
Read Article →
back to top