2016 – Ειδικές Συνεδρίες

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

«Προβολή ντοκυμαντέρ και συζήτηση με θέμα τη θαλάσσια εκμετάλλευση»
Συντονιστές: R Froese, Κ Στεργίου, Α Τσίκληρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

«Λιμνοθάλασσες-ορθολογική διαχείριση αλιείας»

Συντονιστές: Μ Κουτράκης, Χ Ψαλτοπούλου, Δ Τσιάνης
Εισηγητές: Μ Κουτράκης
Χ Ψαλτοπούλου
Δ Τσιάνης
Ε Δημητρίου

Η συνεδρία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Στέλιου Μπαλάση, Πρόεδρο του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας «Αγιος Νικόλαος».

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

«Οι προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας μέσα στο νέο οικονομικό περιβάλλον»

Συντονιστές: Θ Αμπατζόπουλος, Γ Οικονομίδης
Εισηγητές: Λ Γερουλάνου (ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς)
Ι Γιαρένης (ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ)
Α Χεκίμογλου (Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών)

Η συνεδρία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ελευθέριου Ελευθεριάδη, ιχθυολόγου μέλους του ΠΣΙΔ.

back to top