2016 – Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αργύρης Καλλιανιώτης, ΙΝ.ΑΛ.Ε-ΕΛ.Γ.Ο
Τηλ: 25940 22691, Email: akallian@inale.gr

Αντιπρόεδρος

Γιώργος Οικονομίδης
Τμήμα Αλιείας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ: 2310 478 357, Email: g.ekonomidis@pkm.gov.

Γραμματέας

Εμμανουήλ Κουτράκης
ΙΝ.ΑΛ.Ε-ΕΛ.Γ.Ο
Τηλ: 25940 29037, Email: manosk@inale.gr

Ταμίας

Πηνελόπη Βουλγαρίδου
Τμήμα Αλιείας, ΠΕ Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ: 23510 35140, Email: p.voulgaridou@alieia.pkm.gov.gr

Μέλη

Χαρίκλεια Ψαλτοπούλου
Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ: 23940 25138, Email: c.psaltopoulou@pkm.gov.gr

Λυδία Κατσαΐτη
Ιχθυογεννητικός Σταθμός Δράμας
Τηλ: 25210 35372, Email: lidiakatsaiti@gmail.gr

Αθανάσιος Τσίκληρας
Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
Τηλ: 2310 998391, Email: atsik@bio.auth.gr

back to top