2016 – Παράλληλη Εκδήλωση

«Εκπαίδευση Ιχθυολόγων και κατευθύνσεις έρευνας»
Συντονιστής: Ιωάννης Λεονάρδος
Καθηγητής Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Στεργίου
Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ
Αθανάσιος Τσίκληρας
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ
Δημήτριος Βάτσος
Ιχθυολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου
back to top