2016 – Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων αποφάσισε να διοργανώσει μια συνεδρία στην οποία θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη θεματολογία του συνεδρίου.

back to top