2016 – Οδηγίες για Προφορικές Παρουσιάσεις

Προφορική παρουσίαση

Για κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί μόνο προφορικά έχει προβλεφθεί χρόνος 15 λεπτών. Ο χρόνος παρουσίασης εκτιμάται περίπου σε 10-12 λεπτά, με 3-5 λεπτά για τις ερωτήσεις και τη συζήτηση που πιθανώς να ακολουθήσουν. Παρακαλούνται οι ομιλητές και προεδρεύοντες να τηρούν τους χρόνουςπροκειμένου να κυλίσει ομαλά το χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου.

H τελική μορφή της παρουσίασης θα πρέπει να είναι συμβατή με τους υπολογιστές του Συνεδριακού Κέντρου, δηλαδή Microsoft PowerPoint και όχι Keynoteή OpenOffice.

Οι ομιλητές πρέπει επίσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποθήκευση των παρουσιάσεών τους στον υπολογιστή του αμφιθεάτρου, η οποία θα γίνει με ευθύνη των προεδρευόντων κάθε συνεδρίας και κατά προτίμηση αρκετά πριν την έναρξη της συνεδρίας.

Για τις παρουσιάσεις συνιστάται θερμά η χρήση ευκρινών γραμματοσειρών ικανοποιητικού μεγέθους και περιορισμός της έκτασης του κειμένου σε καθεμία από αυτές, ώστε να διαβάζονται και από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας. H εμπειρία έχει δείξει ότι διαφάνειες που προβάλλουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε μια σελίδα, αναγκαστικά χρησιμοποιούν πολύ μικρά γράμματα που είναι μόλις ορατά ακόμη και από τις πρώτες θέσεις.Καλό είναι να αποφευχθεί η υπερβολική χρήση εφέ κίνησης και ήχου.

Προφορική παρουσίαση αναρτημένης εργασίας

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις περίπου 70×100 cm καιτο μέγεθος των γραμμάτων να είναι το κατάλληλο, ώστε τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα.Όσοι αναρτήσουν ανακοινώσεις, θα πρέπει να παραβρίσκονται στη θέση και την ώρα που θα οριστείγια την υποστήριξή τους. Με ευθύνη των ιδίων η ανάρτηση πρέπει να γίνει εγκαίρως, πριν από τηνέναρξη του συνεδρίου και να έχει ολοκληρωθεί η αποκαθήλωσή τους μετά τη λήξη.

Για δεύτερη φορά σε συνέδριο ιχθυολόγων, όλες οι αναρτημένες εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά σε ειδική συνεδρία, στα πρότυπα του διεθνούς συνεδρίου CIESM. Οι ομιλητέςθα πρέπει να ετοιμάσουν 4-5διαφάνειες σε Powerpoint (ppt), τις οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν σε 4-5 λεπτά.

Ενδεικτικά, η διάρθρωση των διαφανειών μπορεί να είναι ως εξής: 1η Διαφάνεια (Τίτλος, συγγραφείς), 2η Διαφάνεια (Εισαγωγή), 3η Διαφάνεια (Υλικά και μέθοδοι), 4η Διαφάνεια (Αποτελέσματα), 5η Διαφάνεια (Συζήτηση). Κατά τα άλλα ισχύει ό,τι και για τις προφορικές παρουσιάσεις.

back to top