2016 – Προθεσμία Υποβολής Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή του 16 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής εργασιών μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016. Η ημερομηνία είναι τελική. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Επιστημονική Επιτροπή του 16 ου Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση psid2013@gmail.com. Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τη φόρμα συμμετοχής στο 16 ο Συνέδριο, όπου θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία αλλά και από την απόδειξη καταβολής του κόστους εγγραφής.

back to top