2016 – Θεματικές Ενότητες

Θαλάσσια οικοσυστήματα & Αλιεία

Γεώργιος Τσερπές
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ

Αθανάσιος Τσίκληρας
Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Εσωτερικά & Μεταβατικά Ύδατα

Δήμητρα Μπόμπορη
Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Μάνος Κουτράκης
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ

Υδατοκαλλιέργειες & Αξιοποίηση αλιευτικών προϊόντων

Γεώργιος Κουμουνδούρος
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

back to top