2016 – Τιμητική Διάκριση

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου, αποφάσισε να τιμήσει τον Ερευνητή του GEOMAR Rainer Froese για τη συνολική προσφορά του στην ιχθυολογία και αλιευτική βιολογία.

Θα προλογίσει ο Κώστας Στεργίου, Καθηγητής Α.Π.Θ. και Διευθυντής Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ., ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

back to top