2016 – Βράβευση Καλύτερης Εργασίας

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων αποφάσισε να θεσπίσει τα παρακάτω βραβεία/επαίνους:

1. Καλύτερη προφορική εργασία σε κάθε θεματική ενότητα: θα δοθεί έγγραφη βεβαίωση/έπαινος. Από αυτές τις εργασίες θα επιλεγεί η καλύτερη προφορική εργασία του συνεδρίου.

2. Καλύτερη προφορική εργασία του συνεδρίου: θα δοθεί έγγραφη βεβαίωση/έπαινος και χρηματικό έπαθλο.

3. Καλύτερη αναρτημένη εργασία του συνεδρίου: θα δοθεί έγγραφη βεβαίωση/έπαινος και χρηματικό έπαθλο.

Η επιλογή των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπεύθυνους κάθε θεματικής ενότητας και 4 ανεξάρτητα μέλη (επιστήμονες εγνωσμένης αξίας που δεν θα ανήκουν στην οργανωτική ή/και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου). Συντονιστές αυτής της επιτροπής θα είναι οι Ιωάννης Λεονάρδος και Αργύρης Καλλιανιώτης.

Τα κριτήρια έχουν οριστεί ως ακολούθως:

• Οι εργασίες πρέπει να περιέχουν πρωτότυπα αποτελέσματα και συμπεράσματα που να ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό.
• Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η αξιοπιστία των μεθοδολογιών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
• Ο τρόπος αντιμετώπισης των πιθανών ερωτήσεων από τους συγγραφείς θα συνεισφέρει στην τελική αξιολόγηση.

back to top