Διαδικασία Υποβολής των Εργασιών

Διαδικασία υποβολής των εργασιών

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στην Επιστημονική Επιτροπή του 17ου Συνεδρίου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση gtserpes@hcmr.gr), μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται σε μορφή αρχείου Word. Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από την αίτηση συμμετοχής στο 17ο Συνέδριο, όπου θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία.

Kρίση των εργασιών

Οι εργασίες που θα κατατεθούν για παρουσίαση και δημοσίευση στο Συνέδριο θα υποβληθούν σε επιστημονική κρίση. Κάθε εργασία θα εξετάζεται από δυο κριτές. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο κριτές είναι αρνητικός, η εργασία θα στέλνεται και σε τρίτο. Eπομένως, συνιστάται προς τους συγγραφείς να υποβάλουν ιδιαίτερα προσεγμένα κείμενα, ως προς το πειραματικό υλικό, ως προς την τεκμηρίωση, ως προς τη γραφή και ως προς την παρουσίαση.

Η Επιστημονική και Oργανωτική Eπιτροπή θα μεριμνήσουν ώστε να είναι ομοιόμορφη και αισθητικά άψογη η εμφάνιση των πρακτικών, αλλά και η ποιότητα του περιεχομένου τους, όπως το επιβάλλει και η κοινή διεθνής πρακτική. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες, τόσο η Επιστημονική Επιτροπή, όσο και η Οργανωτική Επιτροπή, με λύπη τους, θα βρεθούν αναγκαστικά στη δυσάρεστη θέση να μην δεχτούν τις εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

back to top